Gwarancja, Assistance i UbezpieczeniaSerwis bez niespodzianek

Nasze umowy serwisowe są przygotowane na wszystkie niespodziewane sytuacje, jakie mogą Cię spotkać.

Przedłużona gwarancja

Zrelaksuj się i podróżuj bez zmartwień – Twoja Dacia jest doskonale zabezpieczona!

U Autoryzowanych Partnerów Dacii możesz przedłużyć gwarancję producenta, decydując się na umowę serwisową Formuła Non Stop.

Formuła Non Stop

Przedłuż gwarancję Swojej Dacii nawet do 5-ciu lat!

Dzięki usłudze serwisowej Formuła Non Stop możesz przedłużyć gwarancję producenta nawet do 5-ciu lat.

Umowa stanowi zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i zapewnia bezpłatną wymianę lub naprawę wadliwych części mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych (łącznie z robocizną), bezpłatną całodobową pomoc drogową Dacia Assistance na terenie Polski oraz Europy.

Formuła Non Stop

• Cena Standardowa Formuły Non Stop obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty wydania pojazdu.
• Cena Promocyjna Formuły Non Stop obowiązuje wyłącznie w okresie 3 miesięcy od daty wydania pojazdu.
• Cena Formuły Non Stop w drugim roku obowiązuje w okresie 24 miesięcy od daty wydania pojazdu.

warunki

podzialka dacia

Formuła Non Stop dla klientów flotowych

Prowadzisz firmę? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy umowę serwisową Formuła Non Stop PRO, która pozwoli Ci przedłużyć standardową gwarancję nawet do 5-ciu lat!

Formuła Non Stop Pro

• Cena Standardowa Formuły Non Stop PRO obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty wydania pojazdu.
• Cena Promocyjna Formuły Non Stop PRO obowiązuje wyłącznie w okresie 3 miesięcy od daty wydania pojazdu.

warunki

podzialka dacia

Jakie korzyści daje Ci Formuła Non Stop?

Oszczędności

Ochrona przed nieprzewidzianymi kosztami napraw z powodu awarii głównych elementów lub podzespołów

 • Zwiększenie wartości pojazdu – umowa serwisowa jest przypisana do samochodu, w momencie sprzedaży przechodzi na kolejnego właściciela
 • Większa wartość pojazdu przy odsprzedaży dzięki historii napraw samochodu w ASO Renault

Bezpieczeństwo

Pewność dodatkowej gwarancji bez ograniczeń wartościowych oraz długiej listy wykluczeń (gwarantem jest producent)

 • Szybka i sprawna obsługa w profesjonalnej sieci ASO Dacia
 • Użycie wyłącznie oryginalnych części zamiennych i oleju Motrio do naprawy pojazdu
 • Naprawy zgodnie z technologią producenta
 • Odholowanie pojazdu do najbliższego ASO w przypadku awarii

Komfort

 • 24-godzinna ochrona Assistance w czasie podróży na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej i Szwajcarii

dacia

dacia 2

podzialka dacia

Easy Service

Umowa Easy Service została opracowana tak, by zapewnić Ci spokój i bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Wybierz ją i jedź spokojnie.

Easy Service oferuje przedłużoną gwarancję nawet do 5 lat oraz pakiet przeglądów. Umowa obejmuje wymianę części i wykonanie przeglądów przewidzianych w programie obsługi samochodu, zgodnie z zaleceniami Dacii, a także dodatkową gwarancję Formuła Non Stop oraz Assistance w Europie 24 h/24 h, 7 dni w tygodniu.

Easy Service

• Cena Standardowa Easy Service obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty wydania pojazdu.
• Cena Promocyjna Easy Service obowiązuje wyłącznie w okresie 3 miesięcy od daty wydania pojazdu.

warunki

podzialka dacia

Easy Service PRO

Prowadzisz firmę? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy Easy Service Pro, który obejmuje wymianę części i wykonanie przeglądów przewidzianych w programie obsługi samochodu, zgodnie z zaleceniami Dacii, dodatkową gwarancję Formuła Non Stop Pro oraz Assistance w Europie 24 h/24 h, 7 dni w tygodniu.

Easy Service Pro

• Cena Standardowa Easy Service PRO obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty wydania pojazdu.
• Cena Promocyjna Easy Service PRO obowiązuje wyłącznie w okresie 3 miesięcy od daty wydania pojazdu.

warunki

podzialka dacia

Jakie korzyści daje Ci umowa serwisowa Easy Service?

Oszczędności

Ochrona przed nieprzewidzianymi kosztami napraw z powodu awarii głównych elementów lub podzespołów

 • Stałe i niezmienne koszty przeglądów przez okres trwania umowy (bez względu na podwyżki cen)
 • Zaplanowane koszty obsługi samochodu gwarantujące większą kontrolę własnego budżetu
 • Zwiększenie wartości pojazdu – umowa serwisowa jest przypisana do samochodu, w momencie sprzedaży przechodzi na kolejnego właściciela
 • Większa wartość pojazdu przy odsprzedaży dzięki historii napraw samochodu w ASO

Bezpieczeństwo

 • Pewność dodatkowej gwarancji bez ograniczeń wartościowych oraz długiej listy wykluczeń (gwarantem jest producent)
 • Szybka i sprawna obsługa w profesjonalnej sieci ASO
 • Użycie wyłącznie oryginalnych części zamiennych i oleju Motrio do naprawy pojazdu
 • Naprawy zgodnie z technologią producenta
 • Odholowanie pojazdu do najbliższego ASO w przypadku awarii

Komfort

 • Bezgotówkowe wykonywanie przeglądów w sieci ASO Renault
 • 24-godzinna ochrona Renault Assistance w czasie podróży na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej i Szwajcarii

333333333 4444444

 


baner

Oferta Zimowa

Zobacz więcej >
RODO-Dacia

RODO – polityka prywatności

Zobacz więcej >
Newsletter

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre