Nowy DUSTER

Zamów jazdę próbną

dacia-duster-beauty-shot-desktop.jpg.ximg.l_full_h.smart

Nowa Dacia Duster

 

Idealny samochód dla rodziny, gotowy na przygody.

Wersje
4 dostępne poziomy wyposażenia

Poznaj wersję ACCESS, ESSENTIAL, COMFORT oraz PRESTIGE

 

 

Solidny, atletyczny i nowoczesny design

Pozwól się uwieść dynamicznej sylwetce Nowej Dacii Duster:

 • nowy przód,
 • nowe relingi dachowe,
 • wyrazista, nowoczesna i atletyczna sylwetka.

 

Odnowione wnętrze

Wnętrze Nowej Dacii Duster zostało zaprojektowane od początku, abyś dobrze się czuł na jej pokładzie:

 • nowe regulowane fotele zapewniające większy komfort,
 • nowa deska rozdzielcza oraz nowa, ergonomiczna konsola środkowa,
 • schowki dopasowane do każdych zastosowań.

 

 

 

Automatyczna klimatyzacja - ustaw swoją idealna temperaturę. Dzięki automatycznej klimatyzacji, zawsze jest przyjemnie w kabinie Nowej Dacii Duster. Z dokładnością do jednego stopnia

Automatyczna klimatyzacja – ustaw swoją idealna temperaturę. Dzięki automatycznej klimatyzacji, zawsze jest przyjemnie w kabinie Nowej Dacii Duster. Z dokładnością do jednego stopnia

 

System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika - możesz otworzyć i włączyć Nową Dacia Duster bez wyciągania kluczyka

System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika – możesz otworzyć i włączyć Nową Dacia Duster bez wyciągania kluczyka

 

Elektryczne, zmienne wspomaganie układu kierowniczego - Nowa Dacia Duster dostosowuje się do każdej sytuacji. W mieście, jej zwrotność pozwoli bez wysiłku poruszać się między samochodami. Na nierównej powierzchni zapewni optymalną precyzję. Na równej drodze zapewni wyjątkową przyjemność z jazdy.

Elektryczne, zmienne wspomaganie układu kierowniczego – Nowa Dacia Duster dostosowuje się do każdej sytuacji. W mieście, jej zwrotność pozwoli bez wysiłku poruszać się między samochodami. Na nierównej powierzchni zapewni optymalną precyzję. Na równej drodze zapewni wyjątkową przyjemność z jazdy

 

Ustawienia kierowcy - aby zapewnić przyjemną jazdą oraz optymalny komfort, fotel kierowcy posiada regulację wysokości oraz podparcia lędźwiowego. Kierownica jest regulowana w pionie i poziomie.

Ustawienia kierowcy – aby zapewnić przyjemną jazdą oraz optymalny komfort, fotel kierowcy posiada regulację wysokości oraz podparcia lędźwiowego. Kierownica jest regulowana w pionie i poziomie

 

Liczne schowki - Nowa Dacia Duster oferuje wiele pojemnych i praktycznych schowków. Pod fotelem pasażera, znajduje się wysuwany schowek, w którym można schować najważniejsze rzeczy

Liczne schowki – Nowa Dacia Duster oferuje wiele pojemnych i praktycznych schowków. Pod fotelem pasażera, znajduje się wysuwany schowek, w którym można schować najważniejsze rzeczy

Nowa Dacia Duster – Off Road!
Wjedziesz w każdą drogę.

 

System Multi View Camera - pozwala przesłać obraz z 4 kamer zamontowanych w Nowej Dacii Duster. Włącza się po wybraniu biegu wstecznego lub po naciśnięciu dedykowanego przycisku

System Multi View Camera – pozwala przesłać obraz z 4 kamer zamontowanych w Nowej Dacii Duster. Włącza się po wybraniu biegu wstecznego lub po naciśnięciu dedykowanego przycisku

 

Duży prześwit - dzięki kątom natarcia i zejścia, zaprojektowanym tak, aby wjechać na każdy teren, Nowa Dacia Duster pozwala przejeżdżać przez progi zwalniające, chodniki i kamienie bez większych przeszkód

Duży prześwit – dzięki kątom natarcia i zejścia, zaprojektowanym tak, aby wjechać na każdy teren, Nowa Dacia Duster pozwala przejeżdżać przez progi zwalniające, chodniki i kamienie bez większych przeszkód

 

System wspomagania ruszania pod górę - łatwe ruszanie, bez niebezpieczeństwa cofnięcia lub zgaśnięcia silnika, nawet na dużym wniesieniu

System wspomagania ruszania pod górę – łatwe ruszanie, bez niebezpieczeństwa cofnięcia lub zgaśnięcia silnika, nawet na dużym wniesieniu

Gama silników

 

 

 

 

duster

Wyprzedaż rocznika 2018

Zobacz więcej >
RODO-Dacia

RODO – polityka prywatności

Zobacz więcej >
Newsletter

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre